Webinar

Frustraties Productief Maken

Frustratie als bron voor Energie!

Dit inspiratie webinar geeft antwoord hoe je anders kunt omgaan met lastige situaties die je raken. Situaties waarvan je merkt dat deze je energie naar beneden halen, je ‘leeg zuigen’ en waarvan je de wens hebt dit gevoel te kantelen.

  • Hoe gebruik je je frustratie als motor voor positieve energie en voldoening?
  • Hoe help je je vitale creativiteit en veerkracht om zeep?
  • Hoe benut je je eigen bronnen die je ter beschikking hebt?

Als je frustratie ziet en gebruikt als een motortje om iets nieuws, iets beters of iets mooiers te creëren, dan schept je een ander perspectief en vermogen om dit om te buigen.

Welke mogelijkheden zie je dan? Wat zou gebeuren als je daar ruimte aan geeft?

Ieder mens is uniek en heeft andere radertjes nodig om aan te draaien maar kennis van fundamentele schakels helpt iedereen. Dit webinar zoomt in op de volgende schakels:

  • Vergroten van breinkennis en inzicht
  • De taal van frustraties
  • Onze executieve vaardigheden
  • De paradox van invloed en aanvaarding
  • Reactieve en Proactieve aandacht
  • Praktische en inspirerende tools voor iedere dag

Je kunt de mens niets leren; je kunt slechts helpen het te ontdekken in zichzelf – Galilea Galilei

Praktische zaken

Deze module bevat universele kennis en wijsheid en is toepasbaar en geschikt voor alle medewerkers. Verbinding met de missie, waarden en speerpunten van de organisatie is mogelijk en een aanrader voor nog optimaler effect.

De gebruikte kennis, methodieken en technieken komen o.a. uit de Positieve Psychologie, Neuro Wetenschap en Neuro Leiderschap, het Mindset Instituut, NLP, Mindfulness en zijn geïnspireerd door het gedachtegoed van Planetree.

Duur interactieve sessie: 1,5 uur
Locatie: online